• Vi
 • En
 • Đặc tính điện cực titan
  Đặc tính điện cực titan
  Những lưu ý khi sử dụng điện cực TITAN
  Những lưu ý khi sử dụng điện cực TITAN
  Đặc tính hoạt động của tấm cực âm titan và tấm titan cực dương!
  Đặc tính hoạt động của tấm cực âm titan và tấm titan cực dương!
  Ruthenium Iridium Titanium Anode --- Ứng dụng xử lý nước
  Ruthenium Iridium Titanium Anode --- Ứng dụng xử lý nước
  Cực dương titan tantali Iridi --- ứng dụng mạ điện
  Cực dương titan tantali Iridi --- ứng dụng mạ điện
  Xử lý nước bằng điện hóa - ứng dụng cực dương titan
  Xử lý nước bằng điện hóa - ứng dụng cực dương titan